Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2022-006

23 Mart 2022

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmi Gazete’de “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

Yeni düzenleme ile özetle;

  • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamına alınacak yatırım konuları şu şekilde belirlenmiştir:

a.Ulusal veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler

b.Teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler

c.Araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarındaki ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler

ç.Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler

ile ilgili üretime yönelik yatırımlar ile

d.Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlar.

  • Programa başvuru için yılda bir veya daha fazla Çağrı ilan edilebileceği belirtilmektedir.
  • Makine-teçhizat desteğinin kapsamı genişletilerek şu şekilde tanımlanmıştır:

Makine ve teçhizat desteği: Yatırım projesi için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta ve benzeri satın alma giderleri için sağlanacak desteklerden oluşur.”

  • Destek oranı ve miktarı

a, b, c ve ç maddelerinde belirtilen yatırım konuları için %60 oranına kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecek olup, destek tutarı limiti 10.000.000 TL’dir.

d maddesinde belirtilen yatırım konuları için %75 oranına kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecek olup, destek tutarı limiti 20.000.000 TL’dir.

Satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi bulunması durumunda ilave edilecek 10 puan; “20 puana kadar ilave edilebilir” şeklinde revize edilmiştir.

İlgili Yönetmelik metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.