Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2022-004

25 Şubat 2022

YATIRIM TEŞVİK KARARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Yayımlanan Kararda yer alan önemli değişikler özetle şu şekildedir;

  • Kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen, bununla birlikte Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.
  • Otomobil üretimi yatırımları kapsamında teşvikli olarak ithaline kısmen izin verilen araç niteliği ve sınırlamasına ilişkin kriterler tekrar tanımlanmıştır.
  • İmalata dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan kredi ve finansal kiralama işlemlerinde faiz desteği miktar sınırı iki katına çıkartılmıştır. 
  • Faiz desteği uygulamasında aynı teşvik belgesi kapsamında birden fazla aracı kurum için talepte bulunulması imkanı getirilmiştir. 
  • Yatırım süresini müteakip 6 ay içinde tamamlama vizesi başvurusunda bulunmayan yatırımcılara Bakanlık tarafından bildirimde bulunulacak ve 2 ay süre tanınacaktır. 
  • Diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılan yatırımlar, faiz veya kar payı desteği sağlanmaksızın diğer destek unsurlarından yararlanılabilecektir.
  • Ferro krom üretimi yatırımlarına asgari 4. Bölge desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
  • Lisanssız faaliyet kapsamındaki gösteren güneş enerjisinden elektrik üretimi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yatırımları faiz/kar payı desteğinden yararlanmaksızın bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.

İlgili Karar metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.