Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2022-001

03 Ocak 2022

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADESİ İMKANINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

31.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5047 Cumhurbaşkanı Kararı eki ile KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31/12/2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu uygulama çerçevesinde;

  • Asgari 50.000.000 TL harcama öngörülen imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat işleri sebebiyle yıl içinde yüklenilen ve yılın 6 aylık dönemleri itibariyle indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, 6 aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde
  • 50.000.000 TL tutarına kadar harcama öngörülen imalat sanayii yatırımlarına ilişkin inşaat işleri nedeniyle yıl içinde yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi KDV izleyen yıl içerisinde

talep edilmesi halinde iade edilmektedir.

*Ayrıca, asgari 500.000.000 TL sabit yatırım tutarı olan Stratejik Teşvik Belgeli yatırımlarda inşaat işleri ile yüklenilen takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade alınması mümkündür.