Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2021-007

20 Aralık 2021

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMLARI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

18 Aralık 2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazete’de 4925 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Bu karara göre 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Kararın 12. Maddesinin üçüncü fıkrasının 4.cümlesi ile 15. fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye yeni bir fıkra (17) eklenmiştir.

Yayımlanan değişikliğe göre;

Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınacaktır.

(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesini müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecektir.

Eklenen Yeni Fıkra

(17) Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlanan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesi sonrasında kısmi tamamlama işlemi yapılabilecektir.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımları Verilmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’a ulaşmak için tıklayınız.