Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-109

07 Eylül 2016

6745 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 Sayılı Kanun 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişikliler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.