Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-144

29 Aralık 2016

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ’İN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ 29.12.2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile söz konusu Tebliğ’in “Tanımlar” bölümüne “Kısa Mesaj Servisi,  Mobil Ödeme Servisi,  Mobil Uygulama” tanımları eklenmiş olup ayrıca ilgili Tebliğ’in Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaatı düzenleyen 4 üncü maddesine eklenen hüküm ile Kurum’a doğrudan ya da internet yoluyla müracaat edilebilmesinin yanında kısa mesaj servisi ile mobil uygulama yoluyla da başvuru yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalıların kısa mesaj servisi yoluyla bildiriminin nasıl yapılacağı Tebliğ’e eklenen “Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle yapacak olanlar, öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp kendini “çalıştıran” olarak kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı tescili tamamlanacaktır.” ibaresi ile açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.