Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-140

20 Aralık 2016

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25.02.2016 tarihli Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 1 inci maddesine “katılımcıların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da çalışanların” ibaresi eklenmiş, aynı Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 5 inci maddeye eklenen fıkra ile;

  • Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısının azami limitinin birinci fıkrada belirtilen sistemde kalınan süre boyunca yıllık limitlerin toplamı esas alınarak belirleneceği ve bir çalışan için bir hesaplama döneminde ödenen ve ek devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamının, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, “Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca bu bilgileri şirket bazında hesap formları ile birlikte Müsteşarlığa gönderir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.