Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-108

07 Eylül 2016

2013/11 SAYILI GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN 2016/20 SAYILI GENELGE

Sigortalılık İşlemleri” başlıklı 2013/11 sayılı Genelge’de değişiklik öngören 2016/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile getirilen yeni düzenlemeler daha sonra detaylıca paylaşılacak olup 2016/20 sayılı Genelge bilgilerinize sunulmuştur.

Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.