Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-138

19 Aralık 2016

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  1. 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile 07.12.2013 tarihli ve 28844 sayılı Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin (c) bendindeki “emanetler hesabı” tanımında değişiklik yapılmış ve 3 üncü maddeye “uzman ve raportör” tanımını içeren  (i) bendi eklenmiştir.
  2. Yönetmeliğin Özel Hakemin Karar Verme Süresi ve Ücreti başlıklı 29 uncu maddesinde değişikliğe gidilmiş olup Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde, özel hakem ücretlerinin nasıl ödeneceği konusuna açıklık getirilmiştir.

  3. Ek olarak,  Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere; kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde toplantıya katılmayan üye ücretlerine ilişkin banka hesabında birikmiş tutarın saymanlık tarafından emanetler hesabında belirtilecek kodla aktarılacağını hüküm altına alan “Emanetler hesabına aktarım” başlıklı geçici 2 inci madde yönetmeliğe eklenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.