Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-137

16 Aralık 2016

3308 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE DUYURU

  1. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Gören Öğrencileri Çalıştıran İşverenlere Duyuru

    Bilindiği gibi 6764 sayılı Kanunla, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda 09.12.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile ilgili işverenler için yapılan duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

  1. 6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

    Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler 6764 sayılı Kanunla 09.12.2016 tarihinden önce sigortalı sayılmamakta iken bu tarihten itibaren sigortalı sayılacakları hüküm altına alınmıştır. Böylece, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler (tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler) de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası yönünden 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Fakat 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi sigortalılar hakkında iş kazası meslek hastalığı, hastalık ve genel sağlık sigortası gibi hükümler uygulandığından bu süreler yaşlılık aylığı hesabında sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınmamaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.