Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-135

13 Aralık 2016

FETÖ/PDY KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİNİN SİGORTALI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI

FETÖ/PDY kapsamında değerlendirilen işyerlerinin sigortalı işlemleri hakkında genel yazı Sosyal Güvenlik Kurumunun Resmi İnternet sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili genel yazı ile; “Kapatılan işyerlerinde çalışan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi”, KHK’larla kapatılıp daha sonra KHK’daki sıralarından çıkartılmak suretiyle kapatılmadan önceki duruma gelen işyeri sigortalılarının işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri”, KHK’larla kapatılıp daha sonra KHK’daki sıralarından çıkartılan işyerlerinin işyeri tescili ve e-bildirge şifreleri”, “KHK’larla kapatılıp daha sonra KHK’daki sıralarından çıkartılan işyerlerinde işe başlatılan sigortalılar”, “KHK’larla kapatılıp daha sonra KHK’daki sıralarından çıkartılan işyerlerinin aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri ile bu işyerlerinin e-bildirge şifresi iptal edildikten sonra geriye yönelik vermedikleri aylık prim ve hizmet belgeleri”, “Kamu kurumlarında görevden çıkarılan 5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalılar”, “Kamu kurumlarında KHK’lar ile görevden çıkarılıp daha sonra göreve iade edilen 5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalılar” detaylıca ele alınmıştır.

Söz konusu genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.