Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-131

30 Kasım 2016

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNE KONU SGK ALACAKLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

İcra ve iflas takiplerine konu Kurum alacaklarının taksitlendirilmesi hakkındaki 2016/28 sayılı Genelge yayımlanmıştır. İlgili Genelge ile, Kurum alacağının takside bağlanabilmesi için gerekli şartlar ve bu şartların varlığı halinde taksit süresinin üst sınırının  belirlenmesindeki kararı, il müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında alınması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.