Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-132

02 Aralık 2016

6763 SAYILI KANUN İLE 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6763 Sayılı Kanun 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun 5 inci maddesi ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik sonucu birinci fıkrada yer alan “bin lirayı” ibaresiüç bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle iş mahkemelerince verilen para ile değerlendirilmeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, üç bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararların kesin olacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrada yer alan “beş bin lirayı” ibaresi “kırk bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik sonucu, bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilmeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırk bin lirayı geçen davalar hakkındaki Yargı Kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.