Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-128

24 Kasım 2016

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NUN KAMUOYU DUYURUSU

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş birtakım kurum ve kuruluşların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verebileceklerini ifade ederek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen çalışan ve işverenlere gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Listesini de içeren kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır.

Ek olarak belirtmek gerekir ki, “INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin”  yetkisi kaldırılmış olup, “KİPLAS İktisadi İşletmesinin” de yetkisi askıya alınmıştır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Sirkülerin devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.