Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-125

14 Kasım 2016

2016/18 SAYILI GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 2016/25 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere 6745 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında (Bağ-Kur) prim ödeyen sigortalılar 01.10.2016 tarihinden itibaren beş puanlık prim indiriminden yararlanmaya başlamışlardır. SGK tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında sigortalı olup Kuruma bu kapsamda borcu olan sigortalıların, borçlarının tamamının ödenmesi veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması halinde bu destekten yararlanmaları söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamındaki sigortalıların muaccel hale gelmiş olan prim borçları 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilmektedir. Borçlarını yapılandıran sigortalıların 6745 sayılı Kanunla uygulanmaya başlanılan prim desteğinden yararlanabilmeleri için borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamda yapılandırmış olması gerekmektedir. Sigortalıların bahsi geçen prim desteğinden yararlanabilmeleri için gereken hususlar SGK’nın 08.11.2016 tarihli ve 2016/25 sayılı Genelgesi’nde detaylıca açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.