Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-124

08 Kasım 2016

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği 4857 sayılı  İş Kanunu’nun 13.maddesine eklenmiştir. Konuya ilişkin usul ve esasları belirleyen Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmı Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik  08.11.2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.