Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-121

31 Ekim 2016

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN İMZA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

İş sözleşmesi, işçi ve işverenle ilgili yükümlülükleri ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu nedenle her iki taraf için sorumluluklar doğuran oldukça önemli bir belgedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesinde, her iki taraf için de önem arz eden bu belge ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. İş sözleşmesi ile işçi bağımlı olarak iş görmeyi, işveren de ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Çalışanın bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise ücret ödemeyi kabul ettiğini gösteren ve çalışan ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen iş sözleşmelerinin her sayfasında işçi ve işvereni ilgilendiren yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin her birinin işçi tarafından kabul edildiği ancak işçinin her sayfayı imzalamış olması durumunda ispatlanabilmektedir. Bu nedenle iş sözleşmelerinin her sayfasında işçi ve işveren imzalarının yer alması büyük önem arz etmektedir. Uygulamada bu yükümlülüğe uyulmaması durumuna çok sık rastlanmaktadır. Fakat bu durum her iki taraf açısından büyük riskler taşımakta, tarafların imzaların bulunmadığı sayfalarda yer alan yükümlülüklerden sorumlu olmadıklarını iddia ederek yargı yoluna başvurabildikleri görülmektedir.

Devamını okumak için lütfen PDF dosyasını indiriniz.

Saygılarımızla.