Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-117

24 Ekim 2016

2886/4734 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ ÖZEL SEKTÖRDEN ÖZELE VERİLEN İŞLERDE YAPILACAK İŞYERİ TESCİLİ HAKKINDA 2016/23 SAYILI GENELGE

 

Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından, 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olan ‘özel’den ‘özel’’e verilen işlerde, aynı işyeri dosyasından işlem yapılması konulu 2016/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır. İlgili Genelge ile yapılan değişikliklere aşağıda değinilmektedir.

Uygulamada, 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri tarafından işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde; çalıştırılacak personel sayısının belli olması, konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması, önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30 uncu gün dahil) daha az bir süre olması, sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması şartlarının bir arada bulunması kaydıyla, sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi bu bağlamda, sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacağı öngörülmüştür. Buna ilişkin olarak; “Özelden özele verilen işlerde” önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yeni sözleşmeye göre sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden fazla olması halinde de yeni sözleşmeyle verilen iş için yeni işyeri dosyası tescil ettirilmesi veya sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden az olmasına rağmen ayrı dosya tescil ettirilmesinin tercih edilmesi halinde en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işyeri tescilinin yaptırılması gerekmektedir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.