Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-113

10 Ekim 2016

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM VE İPC BORÇLARINA İLİŞKİN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma hükümlerinin iş ve işlemlerinin nasıl olacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu 22.08.2016 tarihli ve 2016-18 sayılı Genelgesini yayımlamıştır.

SGK tarafından yayımlanan 2016-18 sayılı Genelge’de değişikliğe gidilmiş olup 2016-22 sayılı Genelge ile, Kanunun yayım tarihi itibariyle tahakkuk etmemiş olan ancak 2016 Haziran ve öncesi dönemlere ait olup  31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk edebilecek prim ve idari para cezaları ilgili Kanun kapsamına alınmıştır. Yeni düzenlemeye göre SGK (2016-22 Sayılı Genelge) 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait olan prim, işsizlik borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması ve idari para cezaları için de 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerine tabi tutulacağını belirtilmiştir.

Bu kapsamda 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait olup henüz tahakkuk ettirilmemiş prim, işsizlik veya idari para cezası borcu olan işverenlerin ilgili borca ait gerekli tahakkuk işlemlerini yaptırarak, doğacak olan borcu 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitler halinde ödeyebilmesi imkanı getirilmiştir.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.