Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-112

29 Eylül 2016

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE MUHTASAR BEYANNAMENİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE OLUŞTURULAN BEYANNAMELERİN DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULMASI

Bilindiği üzere 6728 sayılı Kanun muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesini “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adıyla birleştirilmesi hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de Damga Vergisi Genel Tebliği (seri no:60) yayımlanmıştır. Tebliğde Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili “Düzeltme Amacıyla Verilen Vergi Beyannamelerine İlişkin Damga Vergisi” başlığı altında yer alan 8 inci maddesinde; aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzelme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.