Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-110

20 Eylül 2016

SGK İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNİN TOPLU OLARAK VERİLEBİLMESİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu 09.09.2016 tarihinde yapmış olduğu resmi açıklama ile bundan böyle işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi işlemlerinin toplu olarak verilebileceğini duyurmuştur. Ayrıca yapılacak işlemlerle ilgili uygulama klavuzu yayımlamıştır. 

5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini “e-sgk” uygulaması içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek tek ve ayrı ayrı giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

Kurumca işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin “e-sgk” uygulaması üzerinden “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiştir.

Toplu kayıt giriş ve ayrılış programlarında yasal süresi dışında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri alınmamakta olup bu kayıtlar için eskiden olduğu gibi tek tek giriş veya çıkış yapılmaya devam edilecektir.

İşten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasında sigortalının o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği hususları program tarafından kontrol edilmektedir. Bu sebeple herhangi bir sebepten dolayı sigortalının işe giriş bildirgesi yapılmamış ise bu sigortalılar için toplu işten ayrılış programı kullanılamayacaktır. Bu sigortalılar için eskiden olduğu gibi ayrıca işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekecektir.

Söz konusu duyuruya ve kullanım kılavuzuna uluşmak için tıklayınız.

Duyuru:

Kullanım klavuzu:

 

Saygılarımızla.