Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-005

13 Ocak 2023

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

  • En düşük emekli aylığı olan 3.500 TL’ye 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla %30 oranında artış uygulanarak 5.500 TL’ye yükseltilmesine,
  • İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin Haziran 2023'e kadar uzatılmasına ve 6661 sayılı Asgari Ücret Desteği’nin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL (aylık 400 TL) olarak belirlenmesine,
  • Söz konusu kararın 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarının 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL olarak esas alınmasına,
  • Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarından yararlanan işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılmasına ve 13/01/2023 tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilmemesine,

karar verilmiştir.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.