Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-073

17 Ekim 2023

5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA KANUNİ FAİZ HESAPLANMASI HAKKINDA SGK GENEL YAZISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/10/2023 tarihli “5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması” hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek 17 nci madde eklenmiş olup anılan maddeyle işverenlere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapma imkanı sağlanmış olup 5510 sayılı Kanun'un ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Genel Yazı’ya göre; 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında;

  • Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 01/04/2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 01/05/2018 tarihi, 01/04/2018 ila 01/06/2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı,
  • Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih,

olarak esas alınıp hesaplanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, mahkemelerde geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleriyle ilgili kanuni faiz için açılan davaların belirsiz tutarlı alacaklar şeklinde açıldığı, bunun Kuruma daha fazla vekalet ücreti ödemesi sonucunu doğurduğu, bu nedenle kanuni faiz için açılan davalarda savunma yaparken talebin belirli tutarlı alacaklar gibi değerlendirilmesi yönünde mahkemelerden talepte bulunulması gerekmektedir.

Söz Konusu Genel Yazı ’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.