Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-070

18 Eylül 2023

MESEM KAPSAMINDA YENİ DEVLET DESTEĞİ TEŞVİK UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25 inci ve Geçici 12 nci maddeleri kapsamında; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik Devlet Katkısı ödemesi 07/01/2022 tarihli "Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esaslarına" göre yapılmakta idi.

Bu kapsamda, 07/01/2022 tarihli "Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esasları" yürürlükten kaldırılmış olup, 24/07/2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar” doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18 inci maddesine göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması için işletmelerin “Eğitim Birimi” oluşturması gerekmektedir. Eğitim Birimi oluşturmayan işletmeler çırak, kalfa veya stajyer öğrenci çalıştıramayacak ve Ustalık Telafi Programından da faydalanamayacaklardır.

İşletmede Eğitim Birimi’nin Kurulması Eğitim Destekleri’nden (Ustalık Telafi Programı, İşbaşı Eğitim Programı, Mesem, Çırak ve Stajyer Öğrenci Çalıştırma) faydalanmak için işletmelerin Milli Eğitim mevzuatına uygun olarak “Eğitim Birimi” oluşturması gerekmektedir. Ayrıca Eğitim Birimi’nin (Eğitim Yöneticisi, Eğitici Personel/Usta Öğretici) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve sair mevzuata göre oluşturulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, işletmede çalışan Ortaöğretim (LİSE) mezunları işletmede “Eğitim Birimi”nin olması durumunda okula gitmeye gerek kalmadan haftada bir gün eğitim biriminde derslerini usta öğretici ve eğitici personelle yapabilirler.

Eğitim Birimi’nde yapılacak çalışmalar;

 • Eğitimle ilgili süreç yönetimini sağlamak,
 • Çalışanların eğitimlere katılımı sağlamak,
 • Stajyer öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak,
 • Çırak öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak,
 • Üniversite öğrencilerinin staj işlemlerini sağlamak,
 • Ulusal Staj Programı imkanlarından faydalanmayı sağlamak,
 • İŞKUR İş Başı Eğitim programlarından faydalanmayı sağlamak,
 • Ustalık Telafi Programından faydalanmayı sağlamak,
 • Tüm çalışanların mesleği ile mezun olduğu alan incelenerek uygun eğitim programına yönlendirilmesini sağlamak,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre yürütülecek önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik işlemlerinin sağlamak,
 • MEB Hayat Boyu Öğrenme İmkanlarından faydalanmayı sağlamak,
 • İlköğretim mezunları için kalfalık ve ustalık belgesi alınmasını sağlamak,
 • MYK Belgelendirme süreçleri yürütmek,
 • İSG Eğitim ve Belgelendirme süreçleri yürütmek
 • BM Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun mesleki eğitim yapılmasını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası proje etkinliklerine katılım desteklerden faydalanmayı sağlamak,

Eğitim Birimi’nin oluşturulmasındaki danışmanlık süreci

 • Eğitim birimi yapısının (Eğitim Yöneticisi, Eğitim Görevlisi, Usta Öğretici ve Diğer personel) mevzuata uygun oluşturulmasını sağlamak,
 • Mevcut işletme personeli ile eğitim birimin entegre edilmesi sağlamak,
 • Eğitim birimi yöneticiliği ve usta öğretici desteklerinin verilmesini sağlamak,
 • MEB’in ilgili mevzuatı kapsamında süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İşletmeler ile okulların ilişiğini sağlamak,
 • Çırak ve stajyer (Üniversite Dahil) öğrencilere işletmede yapılacak eğitim süreçlerinin öğretilmesini sağlamak,
 • 24/07/2023 tarihli yeni mevzuata göre “Ustalık Telafi Programı” desteğinden faydalanmayı sağlamak,
 • İŞKUR İşbaşı Eğitimi kapsamında Kurum ile süreç ve evrak yönetimini sağlamak,
 • Gerekli şartların sağlanması halinde ortaokul mezunu olan personellerin ve alınan çırak öğrencilerin çıraklık MESEM programı derslerinin işletmede yapılma süreçlerini sağlamak,
 • Eğitim iş birliği protokollerine destek vermeyi sağlamak,
 • Ustalık Telafi programı kapsamında olan personellerin iş dosyaları ve sınavlara hazırlık süreçleri desteğini sağlamak,

İşletmenin Kazanımları

 • Her bir stajyer öğrenci için asgari ücretin 1/3 kadar desteğe ilave SGK desteği alınması,
 • Stajyer öğrencinin işletmeye sağlayacağı iş gücü getirisinin olması,
 • Her bir çırak öğrenci için asgari ücretin % 30’u kadar desteğe ilave SGK desteği alınması,
 • MESEM kapsamında ortaöğretim veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş her bir mezun için 11’nci sınıfta asgari ücretin %30’u kadar, 12’nci sınıfta ise asgari ücretin %50’si kadar devlet desteği alınması,
 • Çırak öğrencinin işletmeye sağlayacağı iş gücü getirisinin olması,
 • Nitelikli eleman yetiştirilmesinin sağlanması,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirilerek çalışanlara belgelendirme sağlanması,
 • Eğitim projelerinden faydalanılması,
 • Eğitime katılan öğrencilerin eğitim sonunda yapılacak sınavı geçmeleri  halinde ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ustalık belgesine sahip olması,
 • Programlar dâhilinde, personellerin mesleki tecrübelerinin artması,
 • MESEM tarafından, meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigorta  yapılması,

Bu kapsamda danışmanlık faaliyetleri şirketimiz tarafından yürütülmekte olup danışmanlık süresince destek verilecek zaman çizelgesi tablosu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.