Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-067

25 Ağustos 2023

YAPI BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL YAZISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik araştırması işlemine ilişkin olarak 01/07/2023 tarihi itibariyle hangi maliyetlerin esas alınacağı konusu ile ilgili 23/08/2023 tarihli “Yapı Birim Maliyetleri” hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Yazı’ya göre; 11/02/2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de yer alan birim maliyet bedelleri, 12/08/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 01/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 2023 yılı içerisinde başlayıp;

  • 01/07/2023 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 11/02/2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerinin,
  • 01/07/2023 ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 12/08/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerinin,

esas alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 12/08/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 3'üncü maddesinde "Bu Tebliğ 01/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denildiğinden, 2023 yılında başlayıp 01/07/2023 tarihi ve öncesinde biten ve 12/08/2023 tarihine kadar da ilişiksizlik belgesi başvurusunda bulunulan iş yerlerinin araştırma işleminin 11/02/2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

İşveren sisteminde, https://intra3.sgk.intra/IsverenSistemiIntra linki üzerinden "Genel Parametreler - Tahakkuk - Yapı Maliyet Bedeli Bilgileri" işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin güncel haline ulaşılabilmekte olup, 2023 yılında başlayıp 01/07/2023'ten önce biten ve araştırma işlemi henüz sonuçlandırılmamış iş yerlerinin; "iş yeri sicil numarası", "işe başlama tarihi", "işin bitiş tarihi", "yapı sınıf ve grubu", "ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi" ve "ilgili personel adı soyadı" belirtilerek yazılı olarak Asgari İşçilik Daire Başkanlığı’na intikal ettirilmesi halinde; ilgili personel ile iletişime geçilerek araştırma işlemi sonuçlanıncaya kadar eski birim maliyet bedeli sisteme geçici olarak yüklenecektir.

Söz Konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

11/02/2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

12/08/2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.