Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-056

26 Temmuz 2023

MESEM PROGRAMI KAPSAMINDA DEVLET KATKISI ÖDEME USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 24.07.2023 tarih ve 80297367 sayılı yazı ile aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması hakkında usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklik ile 07.01.2022 tarihli “Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup 24.07.2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esasları nın dikkate alınması gerekmektedir.

24.07.2023 tarihli Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklikler aşağıda bilginize sunulmaktadır;

 • Mesleki eğitim merkezi programlarında (ustalık telafi programı dahil) her öğrenci bir defa yararlandırılabilmektedir.
 • İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan daha önce yararlanmış ve/veya yararlanmakta olan öğrencilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre bireyin örgün/yaygın eğitim veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme kazanımlarının doğrulanması, denklik iş ve işlemleri, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile ilgili mesleğinde ustalık belgesi alabilecek durumda olup mesleki eğitim programlarına kayıt olanlara devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Diğer bir ifade ile en az 5 yıl olmak üzere aynı meslek koduyla sigortalı çalışması bulunanlar için devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • Kayıt olmak istenilen meslek alanında diploması, ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, 4 üncü seviye veya üstü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, 4 üncü seviye veya 756 saat kurs bitirme belgesine sahip öğrencilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • Ustalık telafi programında kayıtlı olduğu meslek dalında eğitimini yarıda bırakıp başka bir meslek dalından tekrar kayıt olan öğrenciler için toplam ustalık telafi eğitimi süresinden fazla devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • İlgili Kanunlar kapsamında emekli olan sigortalılar için (EYT kapsamında emekli olanlar dahil)  devlet katkısı ödemesi yapılmamaktadır.
 • Sözleşme tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak kaydıyla sigortalılığı olanlar için ustalık telafi programlarına kayıt olanlara devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü bir programdan mezun olanlara devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • Ustalık telafi programı öğrencilerine sözleşmeleri gereği ödenmesi gereken ücreti, her ayın sekizinci gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırdığını belgeleyen evrakı bir sonraki ayın sekizine kadar beyan etmeyen işletmelere o aylara ait devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmelerin bu amaçla bir eğitim birimi kurması zorunludur. Ayrıca bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personelin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen hükme uygun şekilde eğitim birimi kurmayan işletmelere devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.
 • Ustalık telafi programına dahil olan sigortalıların devamsızlık ve raporlu günlerine ilişkin devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

Devlet katkısının ödenme şekli; işletmeler sözleşme gereği ödenmesi gereken ücreti öğrencinin banka hesabına her ayın sekizinci gününe kadar öder. İşletmelerce ödenen ücretin devlet katkısına ilişkin tutarı aynı ayın en geç yirmi beşinci gününe kadar işletmelere ödenir. Ancak, MEB ile sektörler arasında yapılan mesleki eğitim işbirliği protokolleri kapsamında okul müdürlüğünce doğrudan öğrencilere de ödenebilmektedir.

Belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen öğrenciler için yapılan devlet katkısı ödemesi işverenden tahsil edilecektir. Hali hazırda eğitimi devam edenler için 07.01.2022 tarihli usul ve esaslar geçerli olup yukarıda belirtilen esaslar 24.07.2023 tarihinden itibaren başlayan olan programlarda geçerli olacaktır.

Söz konusu Usul ve Esaslara ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla