Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-053

13 Temmuz 2023

2012/30 NO’LU GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 2023/23 SAYILI GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine (yatırım teşviki) ilişkin usul ve esaslar 2012/30 ve 2012/37 No’lu Genelgelerde açıklanmıştır.

2012/30 No’lu Genelgenin altıncı maddesinin birinci fıkrasında, “Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi “başlıklı bölümünde değişiklik yapılmıştır.

 Söz konusu değişiklik 11.07.2023 tarihli yayımlanan 2023/23 Sayılı Genelgede açıklanmaktadır.

Mezkûr Genelgede revize edilen ifadeler aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için;

  • Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden yatırım teşvik belgesindeki destekten yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesi desteği öngörülen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ‘ncı bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,
  • Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden yatırım teşvik belgesindeki destekten yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesi ile sigorta primi desteğinin (sigortalı hissesi) birlikte uygulanması öngörülen 6’ncı bölgede kurulu bulunan veya 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan cazibe merkezleri programı kapsamındaki illerde bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı, 

kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.”

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.