Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-052

12 Temmuz 2023

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA 2023/22 SAYILI GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında 11.07.2023 tarihli 2023/22 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Mezkûr Genelge ‘de Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan kararlar çerçevesinde aşağıda belirtilen tutarlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır;

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Günlük kazanç alt sınırı

447,15 TL

Aylık kazanç alt sınırı

13.414,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı

3.353,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı

100.608,90 TL

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

Günlük kazanç tutarı

223,58 TL

Aylık kazanç tutarı

6.707,40 TL

 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

Günlük kazanç tutarı

447,15 TL

Aylık kazanç tutarı

13.414,50 TL

 • Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları,

Yemek parası

447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL (Günlük)

Çocuk zammı

13.414,50 TL x %2 =268,29 TL (Aylık)

Aile zammı (yardımı)

13.414,50 TL x %10 = 1.341,45 TL (Aylık)

 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,

Günlük kazanç alt sınırı

447,15 TL

Aylık kazanç alt sınırı

13.414,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı

1.341,45 TL

Aylık kazanç üst sınırı

40.243,50 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un ek 9 ‘uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler,
 1. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler;

a-1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)

447,15 TL x 10 x %37,5 = 1.676,81 TL

Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 30 gün)

447,15 TL x 30 x %37,5 = 5.030,44 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün)

3.353,63 TL x 10 x %37,5 = 12.576,11 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)

3.353,63 TL x 30 x %37,5 = 37.728,34 TL

a-2) Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)

447,15 TL x 10 x %32 = 1.430,88 TL

Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 30 gün)

447,15 TL x 30 x %32 = 4.292,64 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün)

3.353,63 TL x 10 x %32 = 10.731,62 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)

3.353,63 TL x 30 x %32 = 32.194,85 TL

 1. 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler;

b-1) Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için

447,15 TL x %2 =8,94 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için

8,94 TL x 9 = 80,46 TL

b-2) Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 447,15 TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL olarak belirlendi.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
 • 5510 sayılı Kanun’un ek 5’inci maddesine tabi sigortalılar;

    5510 sayılı Kanun’un ek 5'inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar;

Günlük kazanç alt sınırına göre

447,15 TL x 30 x %34,5 = 4.628 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre

3.353,63 TL x 30 x %34,5 = 34.710,07 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

Günlük kazanç alt sınırına göre

447,15 TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre

3.353,63 TL x 30 x %32,5 = 32.697,89 TL

    prim ödeyeceklerdir.

1/7/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre

447,15 TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre

3.353,63 TL x 30 x %32,5 = 32.697,89 TL

1/7/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre

447,15 TL x 30 x %35,5 = 4.762,15 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre

3.353,63 TL x 30 x %35,5 = 35.716,16 TL

prim ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar
 • 5510 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı 447,15 TL x 30 x %20 = 2.682,90 TL,

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı 3.353,63 TL x 30 x %20 =20.121,78 TL olarak belirlendi.

 • 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı

2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanun’un 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir. Buna göre, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim​

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 TL x 15 x %32,5 =2.179,86 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları
 • 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
 • (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı

447,15 TL x 30 x %34,5 = 4.628 TL

Günlük kazanç üst sınırı

3.353,63 TL x 30 x %34,5 =34.710,07 TL

 • (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı

447,15 TL x 30 x %34,5 = 4.628 TL

Günlük kazanç üst sınırı

3.353,63 TL x 30 x %34,5 =34.710,07 TL

prim ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası prim tutarları

Aylık alt sınırı

447,15 TL x 30 x %32 = 4.292,64 TL

Aylık üst sınırı

3.353,63 TL x 30 x %32 = 32.194,85 TL

 • Kanun’un geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 TL x 30 x %32 =4.292,64 TL prim ödeyeceklerdir.
 • 5510 sayılı Kanun’un 60’ncı ve Ek 13’üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları 13.414,50 TL x %3 = 402,44 TL olacaktır.
 • Yine aynı madde kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi 13.414,50 TL / 3 = 26.829 TL x %12 = 3.219,48 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt ve üst sınırları 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında esas alınacaktır.

Alt sınırı

447,15 TL x %32= 143,09 TL

Üst sınırı

3.353,63 TL x %32 =1.073,16 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı

447,15 TL x %20= 89,43 TL

Üst sınırı

3.353,63 TL x %20 =670,73 TL

 • 1/7/2023 ila 31/12/2023 dönemi için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise;

Alt sınırı

447,15 TL x %45= 201,22 TL

Üst sınırı

3.353,63 TL x %45 =1.509,13 TL

 

     esas alınacaktır.

 

 • Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması ile 1/7/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 447,15 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5’inci maddesinde sayılan sigortalılar için günlük kazanç alt sınırı

447,15 TL

 

Çırak ve Öğrenciler için geçici iş göremezlik günlük kazanç alt sınırı

223,58 TL

 

İdari Para Cezaları için esas alınan tutarı (1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için)

13.414,50 TL

 

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.