Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-049

23 Haziran 2023

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRE İLE SİGORTA PRİM TEŞVİK DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de 138 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Özel Öğretim Kurumları”na yönelik geçici süre ile sigorta prim desteği verilmesine ve “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerine” verilen sigorta prim desteğinin arttırılmasına yönelik tedbirler alınmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21/06/2023 tarih ve 2023/21 sayılı “138 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü Maddesi Kapsamında Sigorta Primi Teşviki” Genelgesi ile 06/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anılan maddenin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge ile;

•   Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işletmeler olağanüstü hal süresince 08/02/2023 ila 08/05/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sigorta primi desteğinden işveren hissesinin tamamı kadar yararlanabilecektir.

•   5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde yer alan sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 05746/15746 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir.

 

•   138 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 25746/35746 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir.

•   2023/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 25746 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile hem beş puanlık indirimden hem de 138 sayılı Kararname gereğince 5746 sayılı Kanun'da yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılacaktır.

•   4734 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi kapsamında alım ve yapım işlerinde çalıştırılan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2023/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 35746 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece 138 sayılı Kararname gereğince 5746 sayılı Kanun'da yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılacaktır.

•   Destek süresi 08/02/2023 ila 08/05/2023 tarihlerini kapsadığından 2023/Şubat ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların 01/02/2023 ila 07/02/2023 tarihlerindeki kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 05746/15746 kanun türü seçmek suretiyle, 08/02/2023 tarihi ve sonrasındaki kapsama giren çalışmalarının ise 25746/35746 kanun türü seçmek suretiyle yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

•   2023/Mayıs ayına ilişkin verilecek aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların 01/05/2023 ila 08/05/2023 tarihlerindeki kapsama giren çalışmaları dolayısıyla 25746/35746 kanun türü seçmek suretiyle, 09/05/2023 tarihi ve sonrasındaki kapsama giren çalışmalarının ise 05746/15746 kanun türü seçmek suretiyle yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

•   Ayın 15 'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2023/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinde söz konusu sigorta prim desteğinden yararlanılacaktır.

•   Bu durumda destek süresi 08/02/2023 ila 08/05/2023 tarihlerini kapsadığından 2023/Ocak dönemi için en fazla 7 gün (08/02/2023-14/02/2023) üzerinden, 2023/Nisan dönemi için ise en fazla 24 gün (15/04/2023-08/05/2023) üzerinden 25746/35746 kanun türü seçilmek suretiyle aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

•   Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 06/02/2023 ila 26/06/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla bu illerde faaliyet gösteren işyerleri de teşviklerden yararlanabilecektir.

•   138 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4 üncü maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 06/02/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, bahse konu illerde bu destekten yararlanmak için kapsama giren sigortalılardan dolayı 2023/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak 25746/35746 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin /muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ya da bu aylara ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 25746/35746 kanun numarası ile değiştirilmesi mümkündür.

•   5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki sigortalıların kapsama giren çalışmaları dolayısıyla söz konusu sigorta primi desteğinden, öncelikle 5510 sayılı Kanun'un 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık sigorta primi işveren hissesi indirim tutarı ile prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen sigorta primi tutarının toplamı kadar yararlanılacaktır.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Başvuru İşlemleri

Daha önce Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde "5746 Sayılı Ar-Ge Kanun Bilgileri-05746" veya "5746 Sayılı Kanuna Tabi Olup 5 Puanlık Prim İndirimine Tabi Olmayan İşyeri Bilgileri-15746" alanından tanımlaması olan işyerleri için;

•   5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için "5746 Sayılı Ar-Ge Kanun Bilgileri-05746" tanımı olan işyerlerinin 25746;

•   4734 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi kapsamında alım ve yapım işlerinde çalıştırılan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için "5746 Sayılı Kanuna Tabi Olup 5 Puanlık Prim İndirimine Tabi Olmayan İşyeri Bilgileri-15746" tanımı olan işyerlerinin 35746;

kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verebilmelerine yönelik SGK sisteminde "Kanun No ve Belge Türü Tanımlama" alanında entegrasyon sağlandığından söz konusu sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için SGK sisteminde hali hazırda 05746/15746 kanun tanımı bulunan işyerlerince Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak 5746 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılması yönünde daha önce 05746/15746 kanun tanımlaması bulunmayan ancak 138 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan destekten yararlanacak işyerlerinin 25746/35746 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleyebilmeleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince "İşveren İntra/Teşvikler ve Tanımlar/Kanun No ve Belge Türü Tanımlama" menüsünde yer alan "5746 Sayılı Ar-Ge Kanun Bilgileri-05746" veya "5746 Sayılı Kanuna Tabi Olup 5 Puanlık Prim İndirimine Tabi Olmayan İşyeri Bilgileri-15746" alanından tanımlama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.