Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-046

26 Mayıs 2023

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

26/05/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7300 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda” yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Söz konusu Karar ile 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmaya ilişkin Kanun’da yer alan kesinleşmiş alacakların, kesinleşmemiş veya daha safhasındaki alacakların, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin, matrah ve vergi artırımının, işletme kayıtlarının düzeltilmesinin, kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakların, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları ile Kanun’un 10.maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için;

  • Başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/06/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar,
  • Bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar,

uzatılmış olup Karar, 26/05/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.