Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-045

25 Mayıs 2023

DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN BİLGİ, BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/05/2023 tarihli ve 2023/75 karar sayılı “Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4-1/(a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/(b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının;

  • 06/02/2023 ile 30/06/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
  • 06/02/2023 ile 26/06/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecektir.

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06/02/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.