Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-043

11 Mayıs 2023

2023/MART DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/05/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru’ya göre; 25/04/2023 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 02/05/2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 05/05/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borçlarına 20/05/2023 tarihine kadar mahsup edilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve mükelleflerin mağdur olmaması için 2023/Mart dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26/05/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Bu nedenle, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen ve hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından sigortalı olarak çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/05/2023 olarak uygulanacaktır.  

Söz Konusu Duyuru’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.