Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-039

18 Nisan 2023

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Genelge ile söz konusu indirimden yararlanabilmek için;

  • 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,
  • Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,
  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

İndirim kapsamına giren sigortalıların ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmadan önce en son çalıştıkları işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştıkları süre boyunca söz konusu destekten yararlanılacaktır. Genelge hükümleri 03.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14.04.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı sistemindeki e-beyannamenin yeni sürümünde, EYT kapsamında emekli olup, 30 gün içerisinde aynı işyerinde SGDP’li olarak işe başlayanların 5 puanlık indirimden faydalanmaları için kullanılacak kanun numarası tanımlaması yapılmıştır. Bu kapsamda EYT yasal düzenlemesi kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden sigortalılar için Muhtasar Aylık Prim Hizmet Beyannamesinde “Belge Türü 2” ve  Kanun Numarası 15510” seçilerek bildirim yapılmalıdır.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.