Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-030

23 Mart 2023

AYNİ VE NAKDİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM YARDIMLARININ PRİME ESAS KAZANÇTAN İSTİSNA TUTULMASI HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENELGESİ YAYIMLANDI

12/03/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendine göre 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesi için;

“Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca dâhil edilmez, …” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamanın usul ve esaslarını açıklayan 22/03/2023 tarih ve 2023/15 sayılı “7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı” Genelge’si yayımlanmıştır.

Uygulama usul ve esasları aşağıda yer almaktadır.

Yapılan nakdi yardımların prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;

 1. İşverenler tarafından sigortalıya deprem yardımı için yapılan ödemelerin 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılması,
 2. Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması,
 • Yerleşim yeri (Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, diğer bir ifade ile ikametgah adresinin bulunduğu yeri) 06/02/2023 tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunanlar,
 • Yerleşim yeri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunmamakla birlikte geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunanlar,
 • Deprem nedeniyle hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedavi görenler,
 • Deprem nedeniyle mal varlığı zarar görenler,
 • Deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinden diğer yerlere taşınanlar,

depremden etkilenmiş sayılacaktır.

 • Sigortalının kendisinin, eşinin, çocuğunun, anne veya babasının yerleşim yerinin deprem bölgesinde olmamasına karşın söz konusu kişilerin depremden etkilenmesi halinde de sigortalıya yapılacak nakdi yardımlar istisna kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • Ancak, kendisinin, eşi, çocuğu veya anne ve babasının yerleşim yeri bu yerlerde olmadığı durumlarda depremden etkilendiğinin; geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunduğuna ilişkin tespitler, ulaşım kayıtları, hastane kayıtları, hasar tespit raporları ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin ücret bordrosunun eki olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 1. 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 Türk lirasını aşmaması, aşması halinde aşan tutar prime esas kazanca dahil edilmesi,
 2. Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması,

gerekmektedir.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.