Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-028

23 Mart 2023

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihaleli işler ile özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında yapılan işlerde Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği (SGK müfettişleri tarafından yapılacak asgari işçilik incelemelerinde %25’lik indirim uygulanmamaktadır) uygulanmak suretiyle işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigorta primine esas kazanç tutarlarının yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Asgari işçilik değerlendirme işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlardan biri olan ve  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen asgari işçilik oranlarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli dönemlerde değişiklik yapılmaktadır. Son olarak 22/03/2023 tarihli ve 32140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.