Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-027

16 Mart 2023

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN 2023/13 SAYILI GENELGE İLE 5510 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 95 İNCİ MADDE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03/03/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 95 inci madde eklenmiştir. İlgili madde ile 08/09/1999 tarihi ve öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemesi bulunan sigortalılar için yaş şartına bağlı kalmaksızın diğer koşulları tamamlamaları halinde emekli aylığına hak kazanmaları hüküm altına alınmıştır.

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023/13 sayılıGenelge 13/03/2023 tarihinde yayımlanarak; 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” ve 2020/22 sayılı “5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri” konulu Genelgelerde değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörlere ilişkin yasal düzenlemelerde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve 2018/38 sayılı Genelgenin Birinci Kısmında ve 2023/11 sayılı Genelgenin Onuncu Kısmında açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlemlerin yürütüleceği beyan edilmiştir.

2023/13 sayılı Genelge ile 2018/38 sayılı Genelgede gerçekleştirilen değişiklikler aşağıdaki yer almaktadır.

  • 03/03/2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra talepte bulunanlar sigortalılar için yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılmıştır.
  • 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci maddesinin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunan sigortalıların yasa hükmünde yer alan şartları tamamlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabileceği, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve geriye dönük hak talep edilemeyeceği hükmü eklenmiştir.
  • 08/09/1999 tarihi ve öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemesi bulunan 5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamındaki sigortalılar yönünden 03/03/2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra talepte bulunan kadın sigortalılardan 20 tam yıl, erkek sigortalılardan 25 tam yıl koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
  • 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası B bendi hükümlerinde yer alan sigortalılar yönünden yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklarına ilişkin hüküm eklenmiştir.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.