Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-026

16 Mart 2023

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN ÖZEL NİTELİKTEKİ BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında yapılan inşaatın metrekare birim maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle işveren tarafından Kuruma yapılan sigorta primine esas kazanç tutarlarının yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Asgari işçilik değerlendirme işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlardan bir tanesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleridir. İşveren tarafından yapılan inşaatın özelliklerine göre metrekare birim maliyeti değişmektedir.

Genel itibariyle inşaat birim maliyetleri yılda bir defa değişmektedir. Ancak son yıllarda aynı yıl içerisinde birkaç defa metrekare birim maliyet artışları yapılmaya başlanmıştır. Yapılan değişiklikler kapsamında 15/03/2023 tarih ve 32133 sayılı Resmi Gazate’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile özel nitelikteki bina inşaatlarının asgari işçilik hesaplamasında değişikliğe gidilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 111 inci maddesinin altıncı fıkrası “Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedeli esas alınır” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda aynı yıl içinde bitirilen özel nitelikteki inşaatın bitimi tarihinde yürürlükte olan metrekare birim maliyeti üzerinden asgari işçilik değerlendirme işlemi yapılacaktır. Bir yıldan daha uzun süren inşaatlarda ise inşaatın bitim tarihinden önceki yılda en son yayınlanan metrekare birim maliyeti üzerinden asgari işçilik değerlendirme işlemi yapılacaktır.

Söz Konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.