Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-013

23 Şubat 2023

DEPREM BÖLGESİNDE 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI

23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6831 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Deprem Bölgesinde 7256 Ve 7326 Sayılı Kanunların Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması” na karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 09/02/2023 ve 20/02/2023 tarihlerinde yapılan duyurulara göre; “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ” illerinde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep kapsamına alınmıştı. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21/02/2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile “Sivas ilinin Gürün ilçesi” de mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile;

  • 06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde oluşan mücbir sebebe istinaden, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”da yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
  • Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.
  • Mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki alacaklı idarelere borcu olanların 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasına (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.