Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-010

10 Şubat 2023

SGK İŞYERİ NAKİL BİLDİRGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLMESİ

Sosyal güvenlik mevzuatı bakımından; işyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesinin işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

İşyerinin aynı il içinde başka bir Merkez Müdürlüğünün görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni Merkez Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilerek, yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilmektedir.

SGK tarafından 07.02.2023 tarihinde yayımlanan Genel Yazıya kadar yukarıda belirtilen işyeri nakil işlemleri kağıt ortamında yapılmakta iken bu tarihten sonra nakil işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerinin verilmesinin işveren vekilinin veya işyeri yetkilisinin e-Devlet şifreleri ile elektronik ortamda verilebilmesi sağlanmıştır.

Buna göre, işverenlerin işyerlerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakletmesi durumunda 10 gün içerisinde https://www.turkiye.gov.tr/sgk-4a-isyeri-bildirgesi linki üzerinden giriş yaparak nakil işlemi için bildirim yapmalıdır. Link üzerinden giriş yapılmasının ardından aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Nakil İşyeri Bildirgesi Düzenle” seçeneği ile işlemler başlatılacaktır.

Söz Konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.