Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-008

03 Şubat 2023

PROJE BAZINDA DESTEKLENEN YATIRIMLARDA SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.01.2023 tarih ve 2023/7 sayılı “Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki” genelgesi yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ile;

  • Cumhurbaşkanı tarafından proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Cumhurbaşkanı tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesini veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.
  • 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında yatırım teşvik belgesi alınan proje bazlı yatırımlarda prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.
  • Bu destekten yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiği tespit edilen veya tamamlama vizesi yapılmış olan iş yerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 36322 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi ve 2012/30 nolu Genelge'de belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.
  • Kapsama giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca karşılanacaktır.
  • Proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanılacak sigorta primi destek tutarı, bütün bölgeler için aynı şekilde hesaplanacaktır. Başka bir ifade ile 6'ncı bölgede kurulu iş yerlerinin proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanabileceği destek tutarı yine prime esas kazançları üzerinden sadece sigorta primi işveren hissesi olarak hesaplanacaktır.
  • Söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan aylarda, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, söz konusu sigortalılar mevcut sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.
  • Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 5510 sayılı Kanun'un ek 2'nci maddesinde ve 22.08.2012 tarihli, 2012/30 nolu Genelge'de belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanılacağından, bu Genelge'de yer almayan usul ve esaslar hakkında bahsekonu mevzuat esas alınarak işlem yapılacaktır.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.