Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-006

13 Ocak 2023

01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENMİŞTİR

01.01.2023 – 30.06.2023 dönem aralığında geçerli olmak üzere 01.01.2023 tarihinden itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı 19.982,83_TL olarak belirlenmiştir.

13.01.2023 tarihli ve  32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme ile %30 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, 2023 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %30 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacaktır. Bu bakımdan uygulanan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı gibi hususlarda değişiklik yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.01.2023 tarihli ve 1843378 sayılı 4 sıra nolu Genelge ile 05.01.2023 tarihli ve 1818123 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi yürürlükten kaldırılarak 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak açıklanmıştır.

Yapılan düzenleme ile 01.01.2023-13.01.2023 tarihlerinde iş akdi feshedilen ve kıdem tazminatına hak kazanan personellere yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde, kıdem tazminatı tavanının değişmesi sebebiyle fark bordrosu düzenlenmesi gerekebilir. Konu ile ilgili yetkililerce ilgili ödemelerin gözden geçirilmesi önemle tavsiye edilir.