Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-049

21 Temmuz 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ile AR-GE veya TASARIM MERKEZLERİ BÖLGE ve MERKEZLER DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER

21 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın 31/12/2023 tarihine kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanması ile 16/10/2021 tarihli 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının (31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulaması) yürürlükten kaldırılmasına,4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

  • Sirkülerimizin konusu olan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Şirketler için Uzaktan Çalışma Oranı %75’e çıkarılmıştır.
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 31/12/2023 tarihine kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.