Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-048

08 Temmuz 2022

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 23’ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALANTUTARLARLA İLGİLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

8 Temmuz 2022 tarihli 5799 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar’ı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun mükerrer 123’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Söz konusu karara istinaden;

  • 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan işverenlerce hizmet erbabına çalışılan günlerde verilen günlük yemek bedeli tutarı 51 TL olarak,
  • Aynı maddenin (10) numaralı bendinde yer alan işverenlerce hizmet erbabına çalışılan günlerde verilen günlük ulaşım bedeli tutarı 25,50 TL olarak

yeniden belirlenmiştir.

Bu Karar, 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,