Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-047

07 Temmuz 2022

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA 2022/13 SAYILI GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında 06.07.2022 tarihli 2022/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Mezkur Genelge ‘de Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan kararlar çerçevesinde aşağıda belirtilen tutarlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır;

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Günlük kazanç alt sınırı

215,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı

    6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

    1.617,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı

  48.532,50 TL

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

Günlük kazanç tutarı

  107,85 TL

Aylık kazanç tutarı

3.235,50 TL

 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

Günlük kazanç tutarı

215,70 TL

Aylık kazanç tutarı

6.471,00 TL

 • Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları,

Yemek parası

215,70 TL x %6 = 12,94 TL (*) (Günlük)

Çocuk zammı

6.471,00 TL x %2 =129,42 TL (Aylık)

Aile zammı (yardımı)

6.471,00 TL x %10 = 647,10 TL (Aylık)

 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,

Günlük kazanç alt sınırı

215,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı

6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

647,10 TL

Aylık kazanç üst sınırı

19.413,00 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un ek 9 ‘uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler,
 1. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler;

a-1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)

215,70 TL x 10 x %37,5 = 808,88 TL (*)

Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 30 gün)

215,70 TL x 30 x %37,5 = 2.426,63 TL (*)

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün)

1.617,75 TL x 10 x %37,5 =6.066,56 TL (*)

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)

1.617,75 TL x 30 x %37,5 = 18.199,69 TL (*)

a-2) Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)

215,70 TL x 10 x %32 = 690,24 TL

Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 30 gün)

215,70 TL x 30 x %32 = 2.070,72 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün)

1.617,75 TL x 10 x %32 = 5.176,80 TL

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)

1.617,75 TL x 30 x %32 = 15.530,40 TL

 1. 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler;

b-1) Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için

215,70 TL x %2 =4,31 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için

4,31 TL x 9 = 38,79 TL

b-2) Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 215,70 TL x 30 x %32,5 = 2.103,08 TL (*)

olarak belirlenmiştir.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
 • 5510 sayılı Kanun’un ek 5’inci maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanun’un ek 5'inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar;

Günlük kazanç alt sınırına göre

215,70 TL x 29 x %34,5 = 2.158,08 TL (*)

Günlük kazanç üst sınırına göre

1.617,75 TL x 29 x %34,5 = 16.185,59 TL (*)

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre

215,70 TL x 30 x %20 = 1.294,20 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre

1.617,75 TL x 30 x %20 =9.706,50 TL

           prim ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları,
 • (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre

215,70 TL x 30 x %34,5 = 2.232,50 TL, (*)

Günlük kazanç üst sınırına göre

1.617,75 TL x 30 x %34,5 = 16.743,71 TL, (*)

 • (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre

215,70 TL x 29 x %34,5 =2.158,08 TL (*)

Günlük kazanç üst sınırına göre

1.617,75 TL x 29 x %34,5 = 16.185,59 TL (*)

prim ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

Aylık alt sınırı

215,70 TL x 30 x %32 =2.070,72 TL

Aylık üst sınırı

1.617,75 TL x 30 x %32 =15.530,40 TL

 • 5510 sayılı Kanun’un 60’ncı ve Ek 13’üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları 6.471,00 TL x %3 = 194,13 TL olacaktır.
 • Yine aynı madde kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi 6.471,00 TL / 3 = 2.157,00 TL x %12 = 258,84 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt ve üst sınırları 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında esas alınacaktır.

Alt sınırı

215,70 TL x %32= 69,02 TL (*)

Üst sınırı

1.617,75 TL x %32 =517,68 TL

 • Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması ile 1/7/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 215,70 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5’inci maddesinde sayılan sigortalılar için günlük kazanç alt sınırı

215,70 TL

 

Çırak ve Öğrenciler için geçici iş göremezlik günlük kazanç alt sınırı

107,85 TL

 

İdari Para Cezaları için esas alınan tutarı

(1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için)

6.471,00 TL

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.