Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-045

05 Temmuz 2022

01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

04.07.2022 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede yer alan ikinci madde gereğince 2’nci dönem için belirlenen kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmesinin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5’nci maddesinin beşinci fıkrasında;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8’inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7’nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8’inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”

hükmü yer almaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 1’inci dönemi için 10.848,59 TL olarak açıklanan yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge hükmü çerçevesinde 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38’ inci madde hükmü de göz önünde bulundurularak 01.07.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 01.07.2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15.371,40 TL olarak açıklanmıştır.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.