Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-033

19 Nisan 2022

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ DUYURUSU

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından arabuluculuk görüşmelerinin telekonferans yöntemiyle yapılması hususunda önemli bir duyuru yayınlanmıştır.

Telekonferans ile yapılan arabuluculuk görüşmelerinin geçerliliği ile ilgili olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin farklı görüşleri bulunmakta idi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin 10.09.2019 tarihli 2019/2485E. ve 1674K. sayılı kararında “Kanunda tarafların telefonla arabuluculuk toplantısına katılabileceklerine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Aksine düzenlemelerden yüz yüze katılıma göre hükümlerin konulduğu anlaşılmaktadır. Burada her şeyden önce telefonla katılan kişinin ehil ve yetkili olup olmadığı ve bunun tespiti problemdir. Somut olayda yasal olarak tanımlanan ve hukuken geçerli olan bir ses tanımlama sisteminin bulunmadığı da dikkate alındığında konuşulan kişinin kim olduğunun yasal olarak tespitinde problem bulunduğu açıktır.” denilmiştir.

Arabuluculuk sürecinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin “Dava şartı olarak arabuluculukta arabulucunun görevlendirilmesi” Madde 24/3 bendine göre ”Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya tarafları ve varsa avukatlarını birlikte davet eder.” düzenlemesi gereği, arabulucunun taraflarla elektronik sistemler üzerinden görüntülü iletişim kurmasının önünde yasal bir engel bulunmadığına” konulu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 04.02.2020 tarih ve 2019/4092E-2020/304K. Sayılı kararında ise  arabuluculuk görüşmelerinde ise telekonferans yönteminin kullanılabileceğine karar verilmiştir.

Pandemi sürecinde telekonferans yöntemi tarafların hastalığa yakalanmaması için en çok tercih edilen yöntem olarak ortaya çıkmış olup arabuluculuğun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve geçerli şekilde tamamlanması için kullanılmıştır. Yayımlanan duyuru ile arabuluculuk görüşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü için tarafların yüzyüze getirilmesi ve bir masa etrafında görüşmelerin yapılmasının esas olduğu belirtilmiştir. Görüşmelerin telekonferans yöntemiyle yapılmasının istisnai bir durum olduğu ve esas olanın tarafların karşılıklı olarak müzakere masası etrafında bir araya gelmesi olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, arabulucuların taraflardan birinin Covid testinin pozitif çıkması veya temaslı kişilerden olması durumları hariç yüz yüze görüşme yapılmasının sağlanması gerektiği duyurulmuştur.

Söz konusu Duyuru’ya ulaşmak için linke tıklayınız.