Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-031

08 Nisan 2022

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumu tarafından 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmi Gazete’de Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik’in yayımlanması ile 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak mülga yönetmelik kapsamında imzalanan sözleşme, protokol, program ve projeler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve buna dayanılarak hazırlanan mevzuat uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca haklarında yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları tamamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamındaki kurs veya programlardan yararlanamayacaktır.

Yayımlanan Yönetmelik ile, İŞKUR nezdinde yürütülen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelik kapsamında yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Buna göre, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (İEP):

  • Sigortalı sayısı en az beş olan ve katılımcıların en az %70’ini, altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenler için düzenlenebilecektir.
  • İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İşveren tarafından, belirtilen şekilde hesaplanan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilir.
  • Programa katılacak kursiyerlerin, program başlangıç tarihinden önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek olan işverene ait vergi numarasına bağlı iş yerlerinde sigortalı olarak çalışmaması gerekmektedir. Ayrıca işbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecektir.
  • İşbaşı eğitim programı düzenlenen işverenin aylık sigortalı sayısı takibi, program düzenlenen aya/döneme ilişkin olarak programın düzenlendiği ilde yer alan işyerlerindeki sigortalı sayısını gösterir belgedeki toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle yapılacaktır.
  • İşbaşı eğitim programının düzenleneceği ilde aynı veya yakın meslekte sigortalısı olmayan işyerlerinde program düzenlenemeyecektir.
  • İşbaşı eğitim programına ilişkin işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili iş yerlerinde 24 ay boyunca kurs ve program uygulanamayacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.