Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-027

17 Mart 2022

TÜRKİYE- KUZEY MAKEDONYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 09.03.2022 tarihli ve 2022/6 sayılı Türkiye- Kuzey Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 07.07.1998 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.07.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 21.08.1998 tarihinde imzalanmış ve anılan İdari Anlaşmanın 18 inci maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin 21.08.1998 Tarihli İdari Anlaşmada Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma ise 13.04.2010 tarihinde imzalanmış olup 16.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti'nin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştiğinden Genelgede ülke ismi Kuzey Makedonya olarak kullanılmıştır.

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat ile İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Tıbbi Kontrol, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Nihai Hükümler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Anılan bölümlere aşağıda yer verilmiştir.

  • Birinci bölüm; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Sözleşme kapsamındaki kişilerin eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,
  • İkinci bölüm; Çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,
  • Üçüncü bölüm; İş kazası ve meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve analık ödenekleri, işsizlik yardımları, cenaze yardımı ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına ilişkin hükümler,
  • Dördüncü bölüm; Tıbbi kontrol,
  • Beşinci bölüm; Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,
  • Altıncı bölüm; Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.