Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-026

14 Mart 2022

AKTİF İŞGÜCÜ DÜZENLEMELERİ TALİMATNAMESİ

İŞKUR tarafından 07.03.2022 tarihinde Aktif İşgücü Düzenlemeleri konulu Talimatname yayımlanmıştır. Yayımlanan talimatnameye göre çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Kapsamındaki Düzenlemeler

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 4/1/ç. maddesinde eğitim personeli “Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personel” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/02/2022 tarihinden itibaren, ilgili Kurumlarda söz konusu statüde olan kişilerin yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, adı geçen Yönetmeliğin 4/1/c. maddesinde “Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personel” olarak tanımlanan kişiler için Yönetmelik, Genelge ve il müdürlüklerine gönderilen talimatlar ile ortaya konulan kapsama uygun olarak mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.

Bu hususa ilişkin olarak ayrıca 19/02/2022 tarihi ve sonrasında kurs ve program düzenlenmemesi gereken statülerde yer alan kişiler ile düzenlenen kurs ve programların da iptal edilerek bu kapsamda yapılan ödemelerin (katılımcı zaruri gideri ile sigorta prim giderleri) işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Çağrı Merkezi, Toptan veya Perakende Ticaret Yapan Market ve Süpermarketler Kapsamındaki Düzenlemeler

08/12/2021 tarih ve 10286333 sayılı talimat gereği, çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler ile kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca işyeri faaliyet kodu farklı sektörlerde olmakla birlikte, belirtilen kapsamda faaliyette bulunan işyerleri ile de kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili talimatın değerlendirilmesine ilişkin olarak tereddüt yaşanması sebebiyle ilave açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda kurs veya program düzenlenip düzenlenmeyeceği hususuna karar verilirken kullanılacak kontenjana esas alınacak çalışan sayısının belirlendiği işyerlerinin faaliyet alanına ve mesleğe bakılarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede ticareti yapılan ürün veya hizmete bakılmaksızın toptan veya perakende ticaret yapan işyerleri ile çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ile hiçbir şekilde kurs veya program düzenlenmeyecektir.

Bunun yanı sıra kurs veya program düzenlenecek işyerinin faaliyet alanının toptan veya perakende ticaret veya çağrı merkezi faaliyeti dışında bir alan olması durumunda ise kurs veya program düzenlenecek mesleğe göre değerlendirme yapılarak karar verilecektir.

Bu çerçevede; satış temsilcisi, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı (tezgâhtar), perakende satış elemanı (gıda), market elemanı gibi toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik meslekler ile çağrı karşılama personeli, çağrı merkezi elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi (banka), çağrı merkezi takım lideri, çağrı merkezi yöneticisi gibi çağrı merkezi faaliyetlerine yönelik mesleklerde kurs veya program düzenlenemeyecektir.

Bu minvalde alınan kurs veya program taleplerine ilişkin olarak hem ilgili işyerinin faaliyet alanına hem de kurs veya program düzenlenmek istenilen mesleğe göre değerlendirme yapılarak her iki şartın da sağlanması koşuluyla il müdürlüğü tarafından karar verilecektir.

İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programının işletmeniz açısından uygulanması hususunda bilgi almak isterseniz BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Söz konusu Talimatnameye ulaşmak için linke tıklayınız.