Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-019

18 Şubat 2022

5510 SAYILI KANUNUN EK 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA GENELGESİ

SGK tarafından 11.02.2022 tarihli 2022/3 sayılı 5510 Sayılı Kanun’un Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma konulu Genelge yayımlanarak 25.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 20 nci madde eklenmiştir. Eklenen prim teşvik, destek ve indirimi hususuna ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının Prim Teşvik, Destek ve İndirimlerinden Yararlanması

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda sigortalılar için;

 • 5510 sayılı Kanun,
 • 4447 sayılı Kanun,
 • 4857 sayılı Kanun,
 • 5746 sayılı Kanun,
 • 5225 sayılı Kanun,
 • 3294 sayılı Kanun,
 • 2828 sayılı Kanun,
 • 6331 sayılı Kanun.

Yukarıda bahsi geçen kanunlarda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen/ düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden itibaren;

 • Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2021/Aralık ayına ilişkin bildirimden (7 günlük),
 • Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2021/Aralık dönemine ilişkin bildirimden (21 günlük)

Olacak şekilde teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmaya başlanacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce işyeri statüsü dışındaki diğer şartları yerine getirerek ilgili mevzuata uygun olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanan bu kuruluşlar, yararlandıkları bu prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıklarından, ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

Bahsi geçen kuruluşların Kanunun yürürlük tarihinden önce yararlandıkları ancak ilgili kanunlarda belirtilen şartları sağlamamaları nedeniyle Kurumca iptal edilen prim teşviki, destek ve indirim tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Bahsi geçen kuruluşların, Kanunun yürürlük tarihinden önce;

 • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanması,
 • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirmesi,

mümkün bulunmadığından, bu yönde gelecek talepler Kurum tarafından işleme alınmayacaktır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.